קצת על החטיבה הצעירה:


"החטיבה הצעירה" הוקמה לפני כ-20 שנה כדי לתת מענה לילדנו הצעירים הלומדים בשיטת "ברקאי". במהלך השנים פיתחנו אמצעי למידה רבים ומגוונים על-מנת להתאים את הנלמד לגיל הילדים.

ב"חטיבה הצעירה" לומדים ילדי כיתות א'-ג' המתגוררים באפרת,

אותם מלמדות צוות מורות וותיק ומנוסה. אנו רואים אתגר בחינוך ילדי ישראל לתורה ולמצוות, יחד עם לימוד ברמה גבוהה של שאר המקצועות. חשוב לנו מאד המעקב אחר התפתחותו האישית של כל תלמיד ותלמיד בתחום הלימודי, הרגשי וההתנהגותי. אנו שוקדים על פיתוח אקלים מיטבי באמצעות תקנון פעיל, הפסקות ופרוייקטים מיוחדים.


שיטת ברקאי היא תוכנית לימודים תורנית, שיוצריה דוגלים בשימוש בכללים המופיעים בספרות חז"ל ובדרכו של הראי"ה קוק. השיטה הופעלה לראשונה בתלמוד תורה שהוקם בעיר חברון על ידי הרב דן בארי.

התוכנית משלבת הקנייה של מקורות היהדות במקביל למקצועות כלליים. היא מופעלת בכעשרים בתי ספר שונים ברחבי הארץ באופן חלקי או מלא. יסודות השיטה הם הרמוניה בין לימודי קודש וחול, לימוד על פי הפשט ופחות פלפול וכן לימוד הדרגתי - על פי דברי המשנה במסכת אבות "בן חמש למקרא, בן עשר למשנה, בן חמש-עשרה לתלמוד".

במסגרת השיטה נעשה מאמץ שיטתי להקנות לתלמיד בכיתות א'-ד' את מרבית ספרי המקרא בידיעה מקיפה, ובכיתות ה'-ט' את המשנה. מכיתה י' ואילך המטרה היא הקניית ידע בסיסי בתלמוד. נעשה שימוש בקריאה משותפת ושינון של הפסוקים להסדרת גרסה מדויקת של הפסוקים בפי התלמידים.