חשון

שבוע זה"ב

הילדים נהנו מיצירת תיק כדור, סרט בנושא זהירות בדרכים, הכנת תעסוקה לדרך, ראיון שבו נכחו בכל כיתה בנות כיתה ו' שמשמשות כמשמרות הזה"ב של ביה"ס. ילדי החט"צ ראיינו אותם על תפקידם החשוב. תודה רבה למורה רחל על אירגון יום מקסים זה!


ערכנו יום שיא אותו פתחנו בטקס קצר של בנות כיתה א בנות של המורה רחלי אהרוני עם השיר: "זהירות בדרכים"- הילדים נהנו מיצירת תיק כדור, סרט בנושא זהירות בדרכים, הכנת תעסוקה לדרך, ראיון שבו נכחו בכל כיתה בנות כיתה ו' שמשמשות כמשמרות הזה"ב של ביה"ס. ילדי החט"צ ראיינו אותם על תפקידם החשוב. תודה רבה למורה רחל על אירגון יום מקסים זה!


התלמידים הכינו יצירות לקראת שבוע זה"ב

לקראת שבוע זה"ב קישטנו את מסדרונות ביה"ס ביצירות מעשי ידי התלמידים :יצירת כלי תחבורה מגורטאות, מעברי חציה, ועוד...

חשון